Post: : Admin

Trước đó, ngày 29/10/2017 ( 10 tháng 9 năm Đinh Dậu), tại Văn phòng ( Chùa Diên Thọ), xã Hải Thọ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng đã tổ chức cuộc họp toàn thể để Tổng kết công tác Phật sự 9 tháng đầu năm và bàn một số Phật sự cuối năm 2017.Chứng minh và chủ trì phiên họp có Đại Đức Thích Từ Nguyện ủy viên Thường trực -Trưởng Ban kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện; Đại Đức Thích Trí Năng ủy viên Thường trực -Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Huyện; Đại đức Thích Từ Hằng, ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị  - Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế  GHPGVN Huyện; cùng sự hiện diện đông đủ Chư Tôn Đức và quý cư sĩ BTS GHPGVN Huyện.

Ban Trị Phật giáo huyện Hải Lăng tổng kết Phật sự 9 tháng đầu năm 2017

Tăng Ni và Phật tử niệm Phật cầu gia hộ, trước khi bước vào buổi tổng kết.


Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong thời gian qua đã thành tựu được nhiều mặt về công tác tổ chức điều hành, kiện toàn nhân sự các Ban Ngành trực thuộc. Các đạo tràng đã tổ chức được 34 khoa Tu Bát Quan Trai. Ngành GĐPT đã tổ chức tu học huấn luyện với hơn 1000 đoàn sinh dự thi vượt bậc, tham dự hội trại họp bạn Lục Hòa 2017, tổ chức hội trại cúng dường đại lễ Phật đản tại lễ đài trung tâm của Huyện Giáo Hội…

Ban Trị Phật giáo huyện Hải Lăng tổng kết Phật sự 9 tháng đầu năm 2017

Đại Đức Thích Từ Nguyện-Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện Hải Lăng chủ trì phiên họp.


Ngoài ra, về mặt tổ chức nhân sự các Ban trực thuộc BTS đã được Ban Trị sự chuẩn y nhân sự gồm Ban Tăng Sự; Ban Nghi Lễ; Ban Hướng dẫn Phật tử; Ban Văn hóa – Thông tin Truyền thông. Các ban còn lại sẽ tổ chức trong thời gian tới.
Ban Trị Phật giáo huyện Hải Lăng tổng kết Phật sự 9 tháng đầu năm 2017
Cũng tại phiên họp Ban Trị sự đã nghe báo cáo tài chính trong thời gian vừ qua và giải quyết một số  Phật sự còn tồn đọng. Đồng thời thảo luận một số  Phật sự trong tâm trong năm 2018 để làm sơ sở cho việc xây dựng chương trình Phật sự năm 2018 được thuận lợi.

Ban Trị Phật giáo huyện Hải Lăng tổng kết Phật sự 9 tháng đầu năm 2017

Ban Trị Phật giáo huyện Hải Lăng tổng kết Phật sự 9 tháng đầu năm 2017

Phiên họp đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ  đoàn kết thực hiện thành tựu chương trình Phật sự 2017.

Nguyên Luân – Tăng Nguyên