Post: : Admin

Quý chùa cần trang trí giảm thiểu chi phí việc thỉnh tượng Phật Dược Sư. Nay phòng thiết kế Phật học đời sống cho ra đời mẫu 7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng.7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng nhằm giúp quý vị trang trí đẹp, sắp xếp nhanh gọn không gian là điều cần thiết.

Vậy quý tự viện cần đặt bộ tượng này. Chỉ cần liên hệ: 0777719559 (zalo) thiết kế in ấn theo yêu cầu.

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

Chất liệu tượng bằng fomex độ dày 5cm, hình hộp 3D

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

7 tượng Dược Sư 3D trang trí đàn rằm tháng giêng

Chỉ cần liên hệ: 0777719559 (zalo) thiết kế in ấn theo yêu cầu.

Triệu Hào Phong