Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật học đời sống, xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số băng rôn Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021) do Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước tổ chức thứ năm, ngày 14/07/2016 (11/06/Bính thân).Băng rôn Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Băng rôn Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Băng rôn chào mừng Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Băng rôn chào mừng Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Phông màn Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Băng rôn chào mừng Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Băng rôn chào mừng Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ III (2016-2021)

Hải Nam

Thiết kế Phật giáo - 01227719559