• Cảm niệm mùa Phật Đản 2017

    Cảm niệm mùa Phật Đản 2017
    Một lần nữa mùa Phật đản lại trở về với nhân loại, và với những người con Phật trên khắp năm châu. Trải qua hơn 26 thế kỷ tại thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn cổ xưa đã ra đời một thái tử Sĩ Đạt Đa với dung mạo tuấn tú, khôi ngô, và văn võ song tòan khi chàng trưởng thành. 
  • Thiên thần của con

    Thiên thần của con
    Hai ngày nữa là ngày giổ của mẹ. Mẹ ơi, con về ở Lộc Uyển một mùa an cư rồi, nghĩa là con trở về và ở gần bên mẹ. Con xin sám hối với mẹ. Con là đứa con trai có tội với mẹ. Xin mẹ từ mẫn tha thứ cho con. Con đã nghe tiếng gọi lý tưởng bỏ nhà, bỏ mẹ ở nhà để đi tu. Rồi con lại để mẹ sống một mình lúc...