Post: :

Phật giáo Việt Nam có sự tương tác, đồng thời những nếp sinh hoạt lễ nghi cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng Tam giáo đồng nguyên Phật-Nho-Lão, trong đó có sự giao thoa giữa các học thuyết về nhân sinh quan, vũ trụ quan.Đối với Lão giáo, sau Tết Nguyên đán thường có lễ cúng Ngọc hoàng Thượng đế và các vị tinh tú bằng hình thức cúng đèn. Cùng với tín ngưỡng ấy, chư Tổ sư khéo léo vận dụng và đưa nghi thức đàn tràng Dược Sư vào cùng thời gian, cũng với hình thức cúng đèn mà kinh Dược Sư đề cập.Pháp phương tiện này không chỉ giúp cho việc đưa đàn tràng đạo Phật vào tín ngưỡng dân gian dưới cái nhìn tuệ giác; còn là hình thức đáp ứng nhu cầu tâm linh, hiếu kính của người con Phật. Xin giới thiệu nghi thức giao thừa và lễ Dược Sư kỳ an hội, do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phụng soạn. SỚ GIAO THỪA Phục dĩ:Tam dương khai thái,Ngũ phước lâm môn.Giờ giao thừaĐảnh lễ Đấng Từ Tôn,Mùa tuế đánĐón mừng xuân khánh triệu.Nước bát đứcThắm hoa lòng hàm tiếu,Mây tam đaVờn hương giới khai minh.Hướng tâm thành:Lợi lạc chúng sanh.Trình ý khẩn:Quang huy quốc độ.Duyên nay có: Nước Việt Nam…Chúng con tên:… Nhân buổi Giao thừa năm mới,Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,Cúng dường chư Phật,Bồ-tát, Thánh hiền.Bổn thổ Tài thần, Địa thần,Kim Niên Đương Cai Thái TuếChí Đức Tôn Thần. Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc,Dân chúng đều hưởng chữ an vui,Mọi người được triêm ân phước lợi. Giờ đây: Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn PhậtNam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương PhậtNam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tátNam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tátNam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tátNam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tátNam-mô Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Lưu Vương Chí Đức Tôn ThầnNam-mô Hành Binh Ngũ Ôn Nguyễn Tào Chí Đức Tôn Thần. Kính nguyện:Chư Phật nhủ từ bi vô lượng,Ban ân lành khắp cõi nhân gian,Chúa xuân đem phước lộc đề đa,Tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.Khiến mọi người ân triêm pháp nhủ,Giữ giới mà giác ngộ tâm vương,Để chúng con tắm ánh xuân huy,Niềm vui được tràn lan quốc độ,Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,Khắp mọi người: an lạc thọ khương.Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.Cảnh vui tươi nhuần thấm,Điều lợi lạc thực thi.Cùng sát cánh chen vaiLàm quang huy quốc tộ,Quyết chung lòng góp sứcMà phổ độ quần sanh.Nhân dân an lạc, thế giới an bình,Chúng con vô cùng cảm bộiChư Phật chứng minh.Mùa Tuế ĐánGiờ Giao thừa Xuân Kỷ HợiĐệ tử chúng conChí thành dâng sớ.