Post: :

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót).[Video] Lời Phật dạy \'Họa từ miệng mà ra\' Phật học đời sống Tv, hàng tuần thực hiện những sản phẩm: Lời Phật dạy, lời hay ý đẹp trong cuộc sống, với nhiều giọng đọc nổi tiếng của Đài phát thanh truyền hình Tp.HCM, mời quý vị đón xem. Video: Trọng Hải Giọng đọc: Không Văn