• Nhẫn nhục thế nào cho chính đáng?

    Nhẫn nhục thế nào cho chính đáng?
    Theo quan niệm chung của Phật tử xưa nay, khi nói đến trách nhiệm truyền bá Phật giáo, đều công nhận “do tăng già đảm nhiệm”, hoặc tiến hơn lại bảo: “Hai giới xuất gia, tại gia chung gánh vác”, nhưng thực tế thì phải là “Truyền bá Phật giáo được phổ biến, linh động trong quần chúng do Phật tử ...
  • Để lòng vị tha dẫn lối

    Để lòng vị tha dẫn lối
    0:11 Loài người chúng ta có một tiềm năng to lớn về tính thiện, nhưng cũng có sức mạnh vô biên để làm điều ác. Bất kỳ công cụ nào cũng có thể được dùng để xây dựng hoặc hủy diệt. Điều đó đều phụ thuộc vào động cơ của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng hơn cả là khuyến khích một động cơ từ lòng ...