Post: : Admin

Bài pháp 'Phước báu của sự cúng dường' do HT Thích Quang Đạo thuyết giảng tại trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, mời quý vị lắng nghe
Những bài giảng của HT Thích Quang Đạo:

>>Vị trụ trì cần làm gì? HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Phước huệ song tu - HT Thích Quang Đạo
>>Bốn pháp hạnh phúc - HT Thích Quang Đạo
>>12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đo

Phước báu của sự cúng dường - HT Thích Quang Đạo