Post: : Admin

Bài pháp Ý nghĩa Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni do HT. Thích Quang Đạo chia sẻ cho Ni sinh trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Đồng Nai ấp 5 xã Long Phước huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.
Video Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo giảng

Tăng Ni chúng trẻ thời hiện đại hay thời Đức Phật đều áp dụng và thực hành đúng Bát Kỉnh Pháp lời Phật chế để tồn giữa hai bộ giữa Tăng Ni song hành, nhưng đều thanh tịnh và hòa hợp không có cái gì xảy ra để làm bản thể Tăng già bị thiêu hủy... là bức tường ngăn cản ái nhiễm, bất thiện pháp hộ trì cho Tăng Ni trẻ chúng ta được an lành hạnh phúc trong đời sống tu hành.

Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo


Hạo Nhiên


Còn tiếp

Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo giảng (phần 2)

Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo giảng (phần 3)

Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo giảng (phần 4)

Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo giảng (phần 5)

Quý vị muốn muốn thỉnh DVD này thì liên hệ Hotline: 01227719559