Post: : Admin

Ai trong cuộc đời này cũng đều mong muốn 5 phước: phước trường thọ, giàu sang phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung. Mời quý vị lắng nghe bài pháp 'Phước huệ song tu' do HT Thích Quang Đạo giảng.
5 phước trong 'Ngũ Phúc Lâm Môn' gồm có:

“Trường thọ” là mệnh không chết non, hơn nữa tuổi thọ lâu dài.

“Phú quý” là tiền tài dư dật hơn nữa còn có địa vị tôn quý.
“An khang” là thân thể khỏe mạnh và tâm linh an bình.
“Hảo đức” là tấm lòng lương thiện và nhân hậu trầm tĩnh

“Thiện chung” là có thể dự đoán được ngày chết của mình. Lúc cuối cùng, không gặp phải tai họa bất ngờ, thân thể không ốm đau, trong nội tâm không lo lắng hay phiền não, an tường tự tại mà rời khỏi nhân gian.


HT Thích Quang Đạo

HT Thích Quang Đạo