Post: : Admin

Tỳ kheo ni nhận và tu tập 348 giới là biệt giải thoát cho mình, Tỳ kheo Ni tự mình phát tâm nhận giới để hành trì tu tập, chứ không phải Đức Phật chế giới cho Tỳ kheo Ni nhận là để ràng buộc bản thân. Hòa thượng Thích Quang Đạo - thành viên Hội đồng chứng minh TƯ GHPGVN

Video thuyết giảng Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni


Tiểu Trạch giới thiệu