Post: : Admin

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật khác với cầu đảo giữa thế gian, cầu là tức mong muốn Đức Phật và chư Đại Bồ-tát gia hộ cho chúng ta việc gì đó, nguyện là suốt đời làm đúng theo lời Đức Phật dạy. Vậy gọi là cầu nguyện trong đạo Phật do HT Thích Quang Đạo giảng tại chùa Phước Viên Tp.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Ý nghĩa cầu nguyện - HT Thích Quang Đạo giảng

HT. Thích Quang Đạo, thành viên hội đồng chứng minh TƯ GHPGVN, phó BTS kiêm trưởng BHP tỉnh Đồng Nai, hiệu phó học vụ trường TCPH tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Phước Viên (kp5 - phường Tân Hiệp - Tp. Biên Hòa -  tỉnh Đồng Nai).


Tiểu Trạch giới thiệu
Những bài pháp của HT. Thích Quang Đạo giảng

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo