Post: : Admin

Niệm Phật an lạc chính tại tâm của chúng ta. bài pháp "Ngũ phúc lâm môn" do Hòa thượng Thích Quang Đạo chia sẻ tại chùa Phước Viên tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. 
Hoằng Quang giới thiệuNhững bài pháp của HT. Thích Quang Đạo giảng

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Ý nghĩa cầu nguyện - HT Thích Quang Đạo giảng