• Bàn về chữ GHEN

    Bàn về chữ GHEN
    Sự ghen thực sự là một “cấu thành” cơ bản trong tâm lý nhân gian, vấn đề của muôn thuở và để lại dấu vết ở mọi nơi, trong văn chương, phim ảnh..và nhất là hiện thực chợ đời, hàng ngày. Đương nhiên, đấy là một tình cảm xấu.
  • Kinh nghiệm tuệ giác

    Kinh nghiệm tuệ giác
    Kính thưa các đại biểu đáng kính của cộng đồng Phật giáo, thưa các bạn: tất cả các bạn đã đến đây để tìm hiểu Thiền Quán là gì và nó giúp chúng ta thế nào trong cuộc sống hằng ngày; nó giúp chúng ta thế nào để thoát khỏi đau khổ, đau khổ của đời sống và của cái chết. Mọi người đều muốn thoát đ...