• Vị sư và Chú bò

    Vị sư và Chú bò
    Kiếp luân hồi....họ đã từng quen biết rất thân, nhưng do nghiệp lực hình tướng có sai biệt vì thế cho nên ta phải thâm tín nhân quả. Đời này có yêu thương bao nhiêu cũng phải chia lìa, có ghét ai dường nào cũng sẽ gặp lại...báo ơn, báo óan, và rồi mỗi người mỗi nẽo. Cuối đời chỉ có nghiệp lực theo t...
  • Vì sao tôi theo đạo Phật - NSƯT Thành Lộc

     Vì sao tôi theo đạo Phật - NSƯT Thành Lộc

    Thành Lộc thật sự rất sợ mình nói không đúng như lời kinh Phật dạy. Có buổi phỏng vấn NS Trịnh Công Sơn rằng: có phải anh muốn tuyên truyền Đạo Phật vào trong nghệ thuật âm nhạc của anh hay không? đối với tôi đạo Phật không phải là một tôn giáo mà đơn giản là một nghệ thuật sống, Lộc rất ...