• Trách nhiệm người đứng đầu các cấp Giáo hội

    Trách nhiệm người đứng đầu các cấp Giáo hội

    Trong Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương đầu tháng 1-2017 vừa qua, lần đầu tiên vị giáo phẩm đứng đầu Phật giáo cấp tỉnh đã phát biểu bên cạnh những việc làm được, đã điểm d...