Post: : Admin

Sáng nay, ngày 15/11/2016 (nhằm 16/10/Bính Thân) Tông môn phong Pháp phái môn đồ pháp quyến bùi ngùi kính tiếc cung tống kim quan cố Hòa thượng Thích Chánh Kế nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Kỳ Viên Tp.Đà Lạt.
- Cáo phó: HT Thích Chánh Kế viên tịch
- Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền
- Nhớ trưởng lão HT Thích Chánh Kế

Hòa thượng sám chủ làm lễ Phất trần, truy điệu, cung tống kim quan cố HT Thích Chánh Kế

Hòa thượng sám chủ làm lễ Phất trần, truy điệu, cung tống kim quan cố HT Thích Chánh Kế. Ảnh: An Nhiên

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Toàn Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; đệ nhất sám chủ HT.Thích Thái Thuận; nhị vị chấp lệnh HT.Thích Chơn Quang, HT. Thích An Túc; cùng Chư tôn thiền đức trong Ban Kinh sư lễ tang.


Chư tôn đức tại lễ truy điệu, cung tống kim quan cố HT Thích Chánh Kế

Chư tôn đức tại lễ truy điệu, cung tống kim quan cố HT Thích Chánh Kế

Kính tiếc bài biệt bậc thầy khả kính.

Hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử kính tiếc bài biệt bậc thầy khả kính.

Lễ cung tống kim quan nhập bảo tháp HT Thích Chánh Kế

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông, Viện Chủ Kỳ Viên Tự, húy thượng CHƠN hạ TRUYỀN, tự Chánh Kế, hiệu Bích Phương, đại lão Hòa Thượng Giác Linh tân viên tịch.

Bảo tháp cố HT Thích Chánh Kế

Bảo tháp cố HT Thích Chánh Kế

Đoàn Phi - An Nhiên