Post: : Admin

Nơi đất khách chúng con lại vừa nhận được tin buồn, thành kính đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa thượng thượng Chánh hạ Kế bậc đại tòng lâm của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt, viện chủ chùa Kỳ Viên tân viên tịch. HT Thích Chánh Kế

HT Thích Chánh Kế viên tịch lúc 04h20' sáng nay 10/11/2016

Dẫu biết vô thường nhưng lòng vẫn buồn, thật may mắn trong cuộc đời con được nhân duyên thân cận quý Ôn, suốt cuộc đời hoằng pháp lợi sinh, những kỷ niệm con sẽ mãi khắc ghi, noi gương quý ôn để tu tâm và hoằng pháp!

Khi con xin phép ôn được đặt vẽ tranh chân dung để dâng ôn, ôn rất hoan hỷ:
CON THÀNH KÍNH DÂNG LÊN ÔN TẤM TRANH VẼ, KHÁNH NGUYỆN ÔN PHÁP THỂ KHINH AN. MÃI LÀ BẬC TÒNG LÂM THẠCH TRỤ CHO HÀNG HẬU THẾ CHÚNG CON NƯƠNG ĐỨC TU HÀNH!
THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG CHƠN HẠ TRUYỀN ĐẠO HIỆU THÍCH CHÁNH KẾ. CHỨNG MINH BTSPG TỈNH LÂM ĐỒNG. TRÚ TRÌ CHÙA KỲ VIÊN TP ĐÀ LẠT.
CHƠN tâm xuất thế xả ly duyên trần
TRUYỀN lưu diệu pháp phúc đức nhân thiên
CHÁNH tông thọ pháp lâm tế chơn truyền
KẾ thừa mạng mạch vĩnh chấn môn phong


Pháp Trí

HÀNG HẬU HỌC CON TÀI HÈN ĐỨC KÉM KHI LÀM BỐN CÂU KỆ TRÊN CŨNG KHÔNG DÁM TỰ Ý GHI VÀO TRONG TRANH , PHẢI ĐỌC ĐỂ ÔN NGHE VÀ ÔN CHO PHÉP NÊN MỚI DÁM GHI VÀO TRONG BỨC TRANH. NAY CON NHẬN ĐƯỢC TIN ÔN VIÊN TỊCH KHÔNG BIẾT NÓI LỜI NÀO HƠN ĐỂ THỂ HIỆN SỰ MẤT MÁT LỚN LAO NÀY , NƠI ĐẤT KHÁCH CON HƯỚNG VỌNG VỀ QUÊ HƯƠNG LÂM ĐỒNG THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ÔN! NGUYỆN CẦU ÔN CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC TÁI HIỆN ĐÀM HOA GIÁO ĐỘ TA BÀ
THUYỀN BÁT NHÃ QUAY VỀ BẾN GIÁC
CÕI TRẦN GIAN NỐI GÓT CHÂN SEN