Post: : Admin

Tin riêng từ Phật học đời sống online, Đại lão HT Thích Chánh Kế-chứng minh BTS PG tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Kỳ Viên Tp. Đà Lạt vừa viên tịch lúc 4h20 sáng ngày 10/11/2016 (nhằm 11/10/Bính Thân)- Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền
- Nhớ trưởng lão HT Thích Chánh Kế

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Kế:

- Thành viên hội đồng chứng minh TW GHPGVN

- Thành viên hội đồng trị sự TW GHPGVN

- Chứng minh BTS PG tỉnh Lâm Đồng,

- Viện chủ chùa Kỳ Viên Tp. Đà Lạt

Cáo phó: HT Thích Chánh Kế viên tịch

HT. Thích Chánh Kế. Ảnh: tư liệu Phật học đời sống

Vì cao niên lạp trưởng Đại lão HT Thích Chánh Kế hiệu Chơn Truyền vừa viên tịch lúc ngày 10/11/2016. Trụ thế: 87 năm - Hạ lạp: 66 năm


Tang lễ được tổ chức tại chùa Kỳ Viên (phường 2, Tp. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Lễ nhập kim quan vào lúc 14h chiều ngày 11-11-2016 (nhằm 12-10-Bính Thân)

Lễ tham Phật yết Tổ vào lúc 15h chiều ngày 14-11-2016 (nhằm 15/10/Bính Thân) tại tổ đình Linh Quang

Lễ nhập bảo tháp vào ngày 15-11-2016 (nhằm ngày 16/10/Bính Thân) tại chùa Kỳ Viên.


Phương Thọ