Post: : Admin

Đức trưởng lão HT Thích Chánh Kế là bậc đại thụ của Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch lúc 04h20' sáng nay 10-11-2016 tại chùa Kỳ Viên thành phố Đà Lạt. Ngài sanh năm Canh Ngọ (1930) Hưởng thọ 87 tuổi.- Nhớ trưởng lão HT Thích Chánh Kế
- Cáo phó HT Thích Chánh Kế viên tịch

Bậc thầy cao cả đã thâu thần thị tịch làm cho người người bùi ngùi kính tiếc. Mời quý bạn đọc thưởng lãm chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền (còn sống).

Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền

HT Thích Chánh Kế chứng minh lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Điền Đăk Nông năm 2012. Ảnh: Nguyễn Vy

Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền

HT Thích Chánh Kế. Ảnh: Pháp Trí

Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền

Được biết trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Kế là vị thầy sám chủ, pháp sư các đàn tràng khoa nghi Giải oan bạt độ, Chẩn tế âm linh cô hồn

Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền

HT Thích Chánh Kế là bậc thầy đạo cao đức trọng.

Chùm ảnh HT Thích Chánh Kế lúc sanh tiền

Thầy Thích Pháp Trí chụp cùng HT Thích Chánh Kế giản dị.

Ôn hiền từ và bao dung được toát lên với nét mặt và cái chắp tay


Hạo Nhiên