Post: : Admin

Bài pháp do HT Thích Giác Hạnh chia sẻ đến quý vị chủ đề 'Cuộc đời này nên tin ai'. Mời quý vị lắng nghe.
HT Thích Giác Hạnh: Cuộc đời này nên tin ai

Xem thêm HT Thích Giác Hạnh:

>>Chuyện bà già cúng bánh ít - HT Thích Giác Hạnh
>>HT Thích Giác Hạnh: Các ngày tết Việt Nam và những chuyện lễ cúng
>>HT Thích Giác Hạnh: Ai cho ta bình an?
>>HT Thích Giác Hạnh: nghiệp dẫn đi luân hồi
>>HT Thích Giác Hạnh - Sự linh ứng Bồ Tát Quán Thế Âm