Post: : Admin

Mời quý vị nghe bài pháp 'nghiệp dẫn đi luân hồi' do HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Chùa Long Hoa Xã Long Trạch Huyện Cần Đước Tỉnh Long An
Bài pháp của HT Thích Giác Hạnh:

>>HT Thích Giác Hạnh: Ai cho ta bình an?
>>HT Thích Giác Hạnh: Các ngày tết Việt Nam và những chuyện lễ cúng