Post: : Admin

Gởi niềm thương cảm về quê hương chồng tôi. TK VY TIẾU sống tại Đà Nẵng viết bài thơ  chia sẻ nỗi niềm của mình gửi đồng bào miền Trung, tại Quảng Bình chịu cảnh tang thương đang lũ lụt đợt 2 vào sáng nay 01-11-2016.
Chùa Vĩnh Phúc (chùa Phúc Tự) xã Văn Hóa - Tuyên Hóa -Quảng Bình chìm trong biển nước)

THƯƠNG QUÁ QUÊ MÌNH

Thương quá quê mình,
Điêu linh chồng chất,
Mưa bão cấp tập,
Trút xuống ngàn nơi,
Thương ai chiếu đất màn trời,
Miền trung tan nát muôn người đau thương.

Bao cảnh đoạn trường,
Vương vương nước mắt,
Bão lũ cuốn sạch,
Sống vô gia cư,
Cuộc đời vốn thật huyễn hư,
Sáng còn tối mất – chẳng từ ai đâu!!

Nước xiết đục ngầu,
Chôn sâu làng mạc,
Một vùng trắng bạc,
Nuốt chững quê mình.
Khổ đau đất mẹ điêu linh,
Quê hương tan tác dân tình lầm than.

Thương cảnh cơ hàn,
Quê mình ngoài nớ,
Mưa lũ bão tố,
Bằm nát xóm thôn,
Xiết bao xa xót đoạn trường,
Thương về quê mẹ vuương vương cõi lòng.


TK VY TIẾU