Post: :

Bài pháp chủ đề 'trói buộc' do HT Thích Viên Minh chia sẻ, mời quý thính chúng lắng nghe.Bài của HT Thích Viên Minh: >>Hiểu đúng về thiền Vipassanā - HT Thích Viên Minh>>Chánh kiến và Tà kiến trong đời sống - HT Thích Viên Minh>>Sai lầm lớn nhất của con người - HT Thích Viên Minh>>Cốt lõi của đạo Phật - HT Thích Viên Minh