Post: : Admin

Thảo nguyên xanh thẩm bạc ngàn,
Mênh mông vàng óng, giữa làng mây bay .
Mông cổ in dấu chân thầy,
Về thăm cố quậ , phơi bầy thiện duyên .Thảo nguyên muôn trùng

Bao la ôn trọn uy nguyên ,
Ôn em vào tận, tình yêu muôn trùng .
Ngựa phi sóng bạt thênh thang ,
Ôn anh vào tận, nhịp đàn ru ca .

Mây trôi giữa chốn thiên Hà ,
Sông tình non nước, Ngọc ngà tình quê .
Thành tâm kính Phật con về , 
Quê nhà xưa củ, chẳng hề nhạc phai .

Dấu chân đi giữa trần ai ,
Im trên bãi cỏ, dấu hài còn nguyên .
Bây chừ thu đến vàng duyên ,
Mùa đông lạnh giá, trắng xuyên cõi lòng .

Giữa đời ai biếc có không ,
Cười tang sầu khổ, ai trông bận phiền .
Bây chừ tâm lắng tịnh thiền ,
Bến xưa là lối, thảo nguyên muôn trùng .

Cảm tác tại cánh đồng thảo nguyên Mông Cổ.

Ngày 07- 09- 2016
TK: Thích Minh Thế