Post: : Admin

Trước đó ngày 12-07-Bính Thân (14/08/2016) Ban trị sự Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ, tạ pháp trong không khí trang nghiêm và trọng thể.- Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016
Phóng sự lễ tụng giới Bố tát An cư PG tỉnh Đăk Nông

Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ

Chứng minh buổi lễ Tự Tứ có: HT. Thích Châu Quang, trưởng BTS PG Đăk Lăk, chứng minh BTS PH Đăk Nông; TT. Thích Quảng Tuấn, trưởng BTS PG Đăk Nông; Đại đức Thích Quảng Hiền, phó Thường trự BTS PG Đăk Nông; TT. Thích Giác Hạnh, Uỷ viên thường trực BTS Đăk Nông; Đại đức Thích Chiếu Ý, phó BTS PG Đăk Nông cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự.
Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ Phật giáo Đăk Nông trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ

Được biết mùa an cư kiết hạ PL:2560 - DL: 2016 năm nay tỉnh nhà Đăk Nông có 69 Tăng Ni hành giả, 15 Sa-di tập sự an cư. Điểm an cư chùa Hoa Nghiêm thị trấn Đăk Mik và chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa.


Đào Viên - Hương Thiền