Post: :

Chiều nay, vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu). Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh Bình Phước cung thỉnh nhục thân Ni sư Thích Nữ Từ Dung nhập kim quan tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước.Xem thêm: >>Cáo phó: Ni sư Thích Nữ Từ Dung viên tịch ở tuổi 51 Do bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Từ Dung đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút, 28-10-2017 (nhằm 9-9-Đinh Dậu) tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, DT 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước. Trụ thế : 51 năm; Hạ lạp : 22 năm. Con đường vào Tịnh Thất Thác Mơ nơi Ni sư tu tập. Bảng cáo phó. Di ảnh tôn thờ Giác linh cố Ni sư Thích Nữ Từ Dung. Kim quan cố Ni sư tân viên tịch. Ngôi Tịnh thất nơi người nhập thất tu tập. Giác linh đài Tôn thờ Y bát vật quý báu của người xuất gia. Tang lễ được an trí tại Tịnh Thất Thác Mơ (khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước) Ni chúng Tổ đình Từ Thuyền kính viếng Giác linh pháp muội. Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu). Kim quan Ni sư được an trí tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước.Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu) đến hết ngày 30-10-2017 (11-10-Đinh Dậu). Lễ truy niệm vào lúc 8 giờ ngày 31-10-2017 (12-9-Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Ni sư hoả táng tại Đài hoả táng Bệnh viện Nhân Ái xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Ngọc Lan / Phật học đời sống