Post: : Admin

Có nhiều người học Phật cứ hỏi tôi, sau này tận thế sắp đến rồi và con người sẽ tận diệt hết phải không quý báo? Chúng tôi xin chia sẻ cho mọi người cùng hiểu biết, đừng nên nghe miệng của thế gian mà làm cho lòng ta thêm hoang mang trong cuộc sống.Tận thế con người sẽ tận diệt sao?

Nhiều tin đồn ngày tận thế và họ làm nên nhiều hình ảnh làm cho con người hoang mang. Ảnh minh họa


Nếu..... như người biết học Phật đừng bao giờ nghĩ như vậy.,. 

1- Nắng mưa hay bảo tố hay sụp đất hay sóng thần là chuyện của Trời Đất 
2- Còn tận thế hay tận diệt là chuyện của người thế gian 
3- Như người biết học Phật, cho dù còn một hơi thở phải phòng hộ nhà cửa của mình coi chừng quân giặc xâm lăng
    Như đạo lý của đời người sống như thế nào, như trong gia đình trước tôn kính ông bà và biết báo ơn sanh thành dưởng dục của Cha Mẹ, còn ace trong gia đình phải yêu thương đùm bọc với nhau, còn ra đời sống phải biết chia sẻ giúp đỡ cho những người còn khó khăn hơn mình, biết tha thứ cho những người sai trái, ở đời có ai mà không lầm lỗi..... đây chỉ mới là nhân cách đạo lý của một con người còn làm không xong,  huống chi là giáo lý của Phật xa xôi quá, con người cũng gì cái, ăn, mặc, ngủ, nghĩ, danh lợi, mà bất chấp thủ đoạn, để thỏa mãn nhu cầu cho bản thân mình không tin luật nhân quả là gì cả, thì những hạng người như thế thì tận thế hay tận diệt luôn luôn ở bên cạnh họ.,. 
     Còn người học Phật cho dù còn một hơi thở cũng phải phòng hộ nhà cửa của mình là sao, 
     Nếu người biết học Phật cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phòng hộ tâm mình, cận thận ác tâm nó xâm nhập, khẩu nói lời nhu hòa chỉ đường bằng thẳng cho người đời đi, vậy thì tận thế và tận diệt nào đến với ta đây?

Chừng nào giáo lý của Phật bị hủy diệt 

Thì tất cả loài người từ từ sẽ diệt vong 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Sơn