Post: : Admin

Ngày 14 tháng 6 năm Đinh Dậu, Ni viện Viên Không toạ lạc tại Khu 2, Ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ xuất gia gieo duyên cho 14 vị Sadi trong 1 tháng hạ.
Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập.
Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.


Vào năm 1998, HT Viên Minh lập Thiền viện Viên Không để có nơi rộng rãi cho chư tăng, tu nữ tu tập.
Nhưng sau đó, theo luật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì Tăng và Ni không được ở chung một chùa, phải chia làm hai khu vực tách rời nhau, năm 1999 Ngài mua thêm một miếng đất để lập ni viện.

Ni viện Viên Không cách Thiền viện Viên Không 1 km.

Được biết Thiền viện Viên Không Ni do Sư cô Liễu Pháp làm trụ trì.

Sau đây xin giới thiệu chùm ảnh của 14 nữ tu xuống tóc xuất gia làm Sa di trong 1 tháng hạ.


Diệu Anh / Phật học đời sống