Post: : Admin

Mùa an cư là một mùa xuân của các vị tu sĩ, mùa mà tất cả ai ai cũng phải làm mới mình qua lời dạy của Phật thông qua thời khóa tu niêm mật của hạ trường. Ôn tầm kinh luật, nương tựa tăng thân tu hành, biết nhìn lại mình, đồng thời cũng tích lũy được nội lực vững vàng sau ba tháng nỗ lực cần tu Tam Vô Lậu Học (Giới - Định - Tuệ).Sáng 01/08/2017 nhằm ngày 10/06/ Đinh Dậu, Hòa thượng Thích Thiện Lạc, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh nhận lời mời từ Ban chức sự trường hạ Chùa Phước Thiện đã thân lâm về trường hạ có thời giảng cho Ni chúng tu học về lịch sử 33 vị Tổ Trung Hoa. 

Được biết trường hạ chùa Phước Thiện địa chỉ C13/6  Đinh Đức Thiện, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh hằng năm đều mở trường hạ cho Ni chúng trú xứ từ các tự viện, niệm Phật đường về tu tập thúc liễn thân tâm trong 3 tháng hạ. 

Qua trao đổi với Ni sư Chúc Hải hóa chủ trường hạ, nguyên trụ trì chùa Phước Thiện chúng tôi được biết mỗi năm trường hạ có hơn 250 vị Ni về đây tu tập, cấm túc trong 3 tháng hạ. 

Mỗi ngày thời khóa tu được bắt đầu từ 3h15 đến 21h30 cùng ngày dưới sự chỉ dạy niêm mật của Ni trưởng Tịnh Danh trưởng ban giám luật cùng Chư Tôn Đức Ni trong ban chức sự hạ trường.

Hành giả cùng nhau chấp tác, hành đường, bếp ăn .... đây là phép hành lục hòa.

Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác.
Xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này.
Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không điều độ.
Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh.
Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này
.


Giờ chỉ tịnh, qúy cô tranh thủ xem lại bài và thư giản 

Diệu Anh.