Post: : Admin

PV Phật học đời sống, xin giới thiệu chùm ảnh không khí chuẩn bị đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập sẽ diễn ra sáng ngày 14/07/2016 tại hội trường chùa Thanh Hoa xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.Băng rôn Đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập  

- Thiệp thỉnh Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm Kỳ III (2016-2021)

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Hội trường chùa Thanh Hoa nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập  

Mời quý vị đón xem tin tức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập vào sáng ngày mai 14/07/2016.

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Ban trần thiết tranh thủ thời gian kịp đại hội sắp diễn ra. Ảnh: Phước Ngô

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Sắp xếp văn kiện Đại hội Đại biểu PG huyện Bù Gia Mập

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Công tác chuẩn bị, băng rôn cờ xí

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Quý thầy và Phật tử chưng hoa trang trí.

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia MậpKhông khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia MậpKhông khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập

Băng rôn, biểu ngữ, cờ xí hân hoan đón mừng quý đại biểu về tham dự. Ảnh: Thảo My

Không khí chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện Bù Gia MậpThảo My - Phước Ngô