Post: : Admin

Tinh túy, tinh hoa tư tưởng Phật Việt như ngàn ngàn tia sáng hào quang lấp lánh bàng bạc nơi thi phẩm HOA CỎ MAY của thi nhân TRỤ VŨ.Hoa cỏ may

Hoa cỏ may

Cọng hoa cỏ may ơi

Khắp tam thiên, mỗi nụ em cười
Cho mặt người thơ tỏ

Hoa Cỏ May chính là nơi kết tụ tất cà những trầm tư, suy tư thao thức của cả một đời người từng trôi lăn giữa cõi bụi, tự vong ngã, tự vô ngã,do duyên sinh mà sinh .

Hoa Cỏ May chính là phát tiết tinh anh sức sống nhiệm mầu miên mật của tự thân, tự trang nghiêm trong giới định tuệ trong từng mỗi sát na nơi tâm thức vong ngã, đã xóa sạch giới hạn trói buộc của mười tám giới để đi vào cõi giới của Tánh Không. Cõi giới tâm thức mình vân du tự tại :

Thơ thực hành công phu
Bằng cọng hoa cỏ may kỳ diệu
Và trải chiếu vận du .

Hoa Cỏ May không tự tồn tại  nơi tự thể bất động, nó sinh thành , sinh động trong từng mỗi phút giây, từng mỗi sát na, tâm trở về vô niệm thì ta cùng với hoa cỏ may, đông thời như Đức Phật thành Phật  trong từng mỗi phút mỗi giây vậy.

Khi tâm về vô niệm
Hoa cỏ may bạch hào uyển chuyển
Mười phương ngũ tu di

Thế nên ngay nơi thế giới duyên sinh, nhìn hiện hữu với trí tuệ vô ngã, không có ngã hữu, ta thấy được mỗi bông hoa cỏ may cũng chính là hiện thân mỗi Đức Phật.

Những bông hoa cỏ may còn đẹp, mãi đẹp khi tự thân cứ lung linh, lúng liếng trước hiu hiu ngọn gió mùa thu, long la lóng lánh cùng từng hạt sương xuân giữa vũ trụ nhân hoàn. Bông hoa cỏ may kia như vậy là như đức Phật vậy.

Cứ  tục nhãn mà quán sát, chúng ta thấy Phật ra đời, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật niết bàn là ta đã rơi vào biên kiến, tà kiến…

Với tuệ nhãn mà nhìn, trái lại chúng ta có thể thấy :Đức Phật là Phật chưa hề sinh ra, chưa bao giờ phải du quán tứ môn, chưa bao giờ cưỡi lưng ngựa kiền trắc, vượt thành xuất gia tầm đạo, chưa bao giờ thiền tọa bốn mươi chín  ngày đêm dưới cội bồ đề, chưa bao giờ chuyển pháp luân nơi vườn Lộc Uyển, chưa bao giờ thị hiện niết bàn nơi Ta La song thọ.

Đức Phật đã thành là Đức Phật đang thành trong từng mỗi mỗi phút giây thường tại, do đó mỗi từng giây phút Đức Phật có mặt có thể nơi từng bông hoa cỏ may, có thể đang từng giây phút long lanh nơi tâm thức vô ngã của mình.

Như Đức Phật, như bông hoa cỏ may, tự thân mỗi chúng ta cũng thế, hãy tự thành bông hoa cỏ may trong từng phút từng giây, hãy tự thành Phật, thành Bụt trong từng mỗi phút, mối giây.

Đó chính là nền tảng tư tưởng tinh hoa tinh túy nơi thi phẩm HOA CỎ MAY nầy.

HẠNH PHƯƠNG
Gần cuối Thu Bính Thân.