Post: : Admin

Hỏi: Con kính chào Thầy. Xin Thầy cho biết rằng con nên bắt đầu đọc Kinh điển nào để con thấu hiểu Pháp thấy ra sự thật trong Đạo. Thí dụ là Bộ Kinh Tam Tạng, Kinh Trung Bộ, Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Pháp Cú. Xin Thầy chỉ dẫn để con ráng tìm ra chân lý. Đa tạ Thầy!đọc tụng kinh

Các bạn trẻ Phật tử đọc kinh Từ bi tại khóa tu mùa hè


Trả lời: Đọc kinh cũng tốt, nhưng lắm khi đó chỉ là khát vọng thoả mãn sở tri, tích luỹ kiến thức mà điều này thì làm cho thui chột việc khám phá sự thật một cách thực tế, do đó cuốn kinh quý giá nhất mà mỗi người cần đọc từng giây phút đó là thân tâm và hoàn cảnh của chính mình. Hãy đọc những hoạt động của cơ thể, đọc những cảm giác, cảm xúc, đọc những thái độ, phản ứng nội tâm, đọc trong sự tiếp xúc giữa nội tâm và ngoại cảnh có mối quan hệ ràng buộc nào không hay chỉ có sự tương giao hồn nhiên trong sáng. Cuốn kinh kỳ diệu này được đức Phật gọi là Tứ Niệm Xứ. Con chỉ cần đọc một bài kinh kỳ diệu này thôi là đủ.


Thích Viên Minh