Post: : Admin

Đi chưa hết con đường sao em bảo rằng đã tới ? !
Con đường sống trước mắt ta ngàn trùng hoa cỏ lưu ly
Hãy cứ nắm chặt tay nhau trên bước đường vời vợi
Mỗi bước chân mình mỗi hạnh phúc nâng bước chân đi.
Hãy cứ hồn nhiên trong từng mỗi bước chân đi, 
không cần phải tới nơi cần tới.
Em ơi hạnh phúc vô cùng …
Cuộc sống ta tròn đầy từng phút từng giây tươi mới
Ta mỗi bước đến nơi rồi nơi chốn cõi vô chung.
Mở lồng ngực, buông tim buồng phổi
Nhịp nhàng từng hơi thở vào từng hơi thở ra…
Mỗi hơi thở vào ra đều mỗi mới
Mỗi mỗi tế bào cơ thể đơm hoa…
SỰ SỐNG – HẠNH PHÚC không có điểm cuối cùng em ạ.
Cứ như từng hơi ta thở vào ra…
Hạnh phúc đẹp hoa thơm cỏ lạ
Cứ từng hơi ta thở nở vạn trùng ba…
Hai bàn tay ta lật sấp lật ngữa
Thảy thảy đều châu ngọc đơm hoa
Thức dậy xuống giường thò chân vào dép bước ra mở cửa
Hạnh phúc em ơi ta chung bước PHẬT ĐÀ .
HẠNH PHƯƠNG
QUÁN TỰ TẠI HÀNH THÂM
Chớ nghĩ ta có những một trăm năm để mưu cầu sự nghiệp
Có những mảng đời, những sinh thể không quá một sát na.
Thế thì hãy từng mỗi phút mỗi giây an trú thân tâm trên
những bước chân trùng trùng điệp điệp
Đi sâu vào bát nhã ba la mật đa.
Không ai có quyền cầm tay dắt bạn đi trên con đường về phía
bên kia tịch diệt
Đức Phật đã trỏ rồi : HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC MÀ ĐI
Thế thì hãy đoan thân nghiêm tọa trên tòa cỏ cát tường 
đơn sơ thanh khiết
Quán hành thâm tự tại đại từ bi.
Tự chính mình bước những bước chân trên con đường tìm cầu
giải thoát
Mỗi chính mình tứ đại lưu ly.
Chính Đức Phật không bao giờ hứa khả dắt ta về tới bến bờ 
kia khoáng hoạt
Hãy tự ta khiêm cung bước mỗi bước nhu mì …
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni !
Chắc hẵn Ngài sẵn sàng chia cho con tòa sen pháp tọa
Úm ma ni pát mi hồng
Úm ma ni !
HẠNH PHƯƠNG 
Bài thơ mới nhất, kính dâng tặng tất cà các bậc hữu tình, vô tình, những người bạn thân sơ , nhất nhất bình đẳng như lời Phất dạy, ai cũng có khả năng thành Phật, như hóa thân Phật qua hình tượng bồ tát KHÔNG BAO GIỜ KHINH AI