Post: : Admin

Từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có 3 Hòa thượng làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Giáo hội đầu tiên là cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tôn kính.Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Cố Đại lão HT. Thích Trí Thủ

Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I

(11/1981 - 1984)

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự TƯ GHPGVN

(1984-2017)

Chủ tịch Hồi đồng Trị sự Giáo hội PGVN qua các thời kỳ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chủ tịch HĐTS GHPGVN

(11/2017 - đến nay)


Xuân Hải - Phật học đời sống