Post: : Admin

Nhà tranh vách lá đơn sơ
Đêm thanh ngẫu hứng câu thơ vui đề.
Thảnh thơi hôm sớm đi về
Mai sau còn nhớ buổi đề câu thơ.Câu thơ vui đề

Mừng nghe mình chẳng bơ vơ

Trăng vàng bên suối đợi chờ tri âm.
Thương ai cát lỡ bụi lầm
Phương trời vô định bội phần đắng cay

Mừng ai  gột bụi hồng bay
Gương tâm vô nhiễm khuya nay nguyệt tròn
Nguyện lòng chung thủy sắt son
Trải tình ngàn dặm nước non hương trầm.

Vầng trăng vui với vầng tâm
Vầng tâm vui với những vần thơ gieo.
Bao non bao núi bao đèo
Niềm thơ  chân phúc, trong veo tâm hồn.

HẠNH PHƯƠNG