Post: : Admin

Hiện tại câu đối cho mùa Phật đản rất còn hạn chế khi sử dụng trong việc in ấn, trang trí sân khấu lễ đài mùa Phật đản.Chính vì thế đặc biệt trang nhà Phật học đời sống khuyến hóa quý nhà văn, nhà thơ Phật giáo viết và cho câu đối chủ đề "Hân hoan mừng Phật đản PL: 2560" để làm cho vườn hoa Phật đản ngày thêm phong phú và không bị trùng lặp các năm.

Câu đối Phật đản PL: 2560

Đạo sư thị hiện tăng già hòa hiệp từ quang thường chiếu

Từ phụ giáng trần đất nước âu ca mạng mạch mãi lưu

Câu đối mừng Phật đản PL: 2560
Gần ba thiên kỷ Đức Phật khai tâm độ chúng sanh qua bờ giác ngộ

Sắp nửa vạn niên Vua Hùng mở nước đưa dân tộc cập bến âu cau.

Câu đối Phật đản của nhà thơ Lê Đăng Mành

Cõi thế Ta bà thái tử Đạt Đa giáng trần cứu khổ

Cung trời Đâu Suất bồ tát Hộ Minh tịch diệt hóa thân.

Câu đối đản sanh

Quê hương an lạc năm châu tương phùng thế giới rộn rã chào mừng mùa Phật đản

Đất nước thanh bình bốn biển hội ngộ Việt Nam hân hoan cung đón hội vesak day


SEN

Xuân hơ hớ cũng già thôi
Mùa thay ve ứa khúc li tao buồn
Phượng phơi tình hạ vấn vương
Chỉ sen đằm giữa vô thường thảnh thơi

Rũ bùn vươn dậy vào đời
Kết tinh khiết đỡ gót người đản sanh
Bậc thiện thệ đấng cha lành
Thế Tôn thị hiện yên bình bể dâu

Khổ tập diệt đạo - thậm sâu
Liên hoa diệu pháp xưa sau thường còn
Bát nhã trí - đạo tình thương
Tự hành thâm thắp tỏ tường tận đi

Cây không nhánh gốc đại bi
Từ cành bất nhị nhú vi diệu thường
Niêm hoa lặng lẽ vô ngôn
Ấn Tâm vi tiếu xiển dương đạo vàng

Sen tháng tư tỏa mênh mang
Vòi co ong bướm cúi tần ngần bay!
Từng phụng hiến bước Như Lai…
Hương vô ưu giữa trần ai vô cùng

Cỏ hoa nghênh cuộc tao phùng
Trang nghiêm thường trụ thơm lừng đài sen

Kính dâng mùa Phật Đản

PL 2560 - DL 2016


Lê Đăng Mành