Post: : Admin

mùa thu lại đến nữa rồi,
người ngồi thấm tận..... một trời thanh caoCảm nghiệm mùa thu

dưới ao cá vẫy đuôi chào
trên bờ mấy chú “Chào mào”..... hát kinh

mây bay khoác áo lam hiền 
khung trời phổ độ lung linh thu về

hương ngàn thơm thoảng sơn khê
bình yên cảm nghiệm bốn bề tịnh tâm.

ĐÀO PHƯỚC GIAO