Post: :

Một bức tượng Phật có niên đại 200 năm trước Công nguyên được đưa ra khỏi khu vực bất ổn nhất Afghanistan trong tình trạng được bảo vệ cẩn thận và sẽ được cất giữ vĩnh viễn trong Bảo tàng Quốc gia Afghanistan ở Kabul.