Post: : Admin

Như tin Phật học đời sống đã đưa, vào lúc 12 giờ ngày 25/11/2016, Tu viện Bát Nhã, Kp. Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT ,môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân HT. Thích Minh Hiển nhập kim quan.- BRVT: HT Thích Minh Hiển viên tịch
- HT Thích Minh Hiển viện chủ Tu viện Bát Nhã
- Chương trình tang lễ Cố HT Thích Minh Hiển


HT. Thích Minh Hiển, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Nguyên Ủy viên BTS tỉnh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Thành, Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Tân Thành, viện chủ Tu viện Bát Nhã.

BRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh Hiển

Môn đồ pháp quyến ngồi niệm Phật bên nhục thân thầy

BRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh Hiển

Quang lâm tham dự và hộ niệm có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Thị, Phó BTS GHPGVN kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa thượng Thích Giải Thiện, Phó BTS tỉnh kiêm Trưởng BTS huyện Tân Thành; Hòa thượng Thích Minh Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN quận 5, Tp. HCM; Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Phó Hiệu trưởng trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm….. chư Tôn đức thường trực BTS tỉnh, BTS huyện Tân Thành, Chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử xa gần.
Cung nghinh nhục thân cố Hòa thượng Thích Minh Hiển nhập kim quan
Cung nghinh nhục thân cố Hòa thượng Thích Minh Hiển nhập kim quan
Thượng tọa Thích Minh Cường
Thượng tọa Thích Minh Cường đại diện môn đồ tứ chúng thành kính tác bạch
cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm chứng minh cử hành buổi lễ.
Trong không khí trang nghiêm sâu lắng nơi núi rừng Thị Vải, HT. Thích Minh Thanh – Sám chủ đã niệm hương và cử hành nghi lễ sái tịnh; toàn thể Chư tôn Thiền đức Tăng, ni cùng đông đảo Phật tử đồng trang nghiêm chắp tay hộ niệm, nguyện cầu giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc, cung nghinh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan trong âm ba chuông trống Bát-nhã liên hồi chuyển.

Lễ nhập kim quan cố HT Thích Minh Hiển

Lễ nhập kim quan cố HT Thích Minh Hiển

Sau khi nhục thân được nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã làm lễ thọ tang, cảm niệm ân giáo dưỡng của vị tôn sư khiêm cung từ hòa, người dành cả cuộc đời phụng sự cho Đạo pháp, Dân tộc, một lòng gắn bó với Chư Tăng, ni tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và làng Vạn Hạnh nói riêng.
Được biết, tang lễ của Hòa thượng diễn ra từ ngày 25/11 (26/10/Bính Thân) đến 29/11 (nhằm ngày mùng 01/11/Bính Thân), kim quan được tôn trí tại Tu viện Bát Nhã, Kp Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.
Lễ viếng bắt đầu từ lúc 13giờ 00 ngày 25/11/2016 (nhằm ngày 26/10/Bính Thân).
Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 29/11/2016, sau đó cung tống kim quan tại bảo tháp trong khuôn viên Tu viện Bát Nhã, Kp Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

BRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh HiểnBRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh HiểnBRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh Hiển

Chư tôn giáo phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu niêm hương tác lễ thành phục

Môn nhơn pháp quyến thọ tang

BRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh HiểnChư tôn giáo phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu niêm hương tác lễ thành phục


Vạn Hạnh