Post: : Admin

Hỏi: Con cảm thấy thật hoan hỷ khi thấy được các Sư sống một cuộc sống theo giáo pháp của Đức Phật, không lo nghĩ chuyện đời nhiều như chúng con, những cư sỹ tại gia, phải lo lắng nhiều vấn đề, cơm áo gạo tiền, bon chen cho cuộc sống. Con đã đọc ở đâu đó trong đạo Phật, để có được tâm an lạc, con phải biết buông bỏ mọi thứ, nhưng con chưa hiểu làm sao có thể buông bỏ trong khi những vấn đề đó đến với con hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Như vậy có thể buông bỏ không phải là cách để có tâm an lạc, hoặc có thể con đã thực hành không đúng. Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con làm thế nào con có thể sống trong cõi đời bon chen này nhưng vẫn được tâm an lạc.

Bon chen cuộc sống có an lạc chăng?

Bon chen cuộc sống có an lạc chăng?

Trả lời:

Không phải buông bỏ mà là buông xả. Buông xả là thái độ bình thản sáng suốt khi làm những phận sự ở đời. Tâm càng buông xả hiệu quả công việc càng cao. Cái tâm ham lăng xăng lo nghĩ chỉ làm cho con căng thẳng và đó là trở ngại lớn cho mọi công việc ở đời. An lạc tuỳ vào thái độ của con chứ không phải công việc nhiều hay ít. Con có tin là công việc của thầy hiện thời gấp ít nhất là 5 lần công việc của con không? Thầy có biệt hiệu là "busy monk" mà vẫn an lạc đó con.


HT. Thích Viên Minh