Post: : Admin

Buổi sáng ngày 27/4/2018 (12/3/Mật Tuất), Hội đồng thập sư giới trường Tăng, Giới trường Ni đã truyền giới pháp cho toàn thể giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, tại chùa Phước Huệ và chùa Phước Hưng.Trước giờ diễn ra buổi lễ, Hội đồng thập sự Ni đã dẫn giới tử qua Giới đàn Tăng cầu chánh giới, Chư tôn đức Hòa Thượng thập sư Tăng đã theo luật mà truyền giới pháp đúng Tỳ Ni Tạng mà Đức Phật dạy.
Buổi chiều cùng ngày, diễn ra lễ Bế mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt PL.2561-DL.2018 tại chùa Phước Hưng do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức.
Chứng minh: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Huệ, đồng Thành viên HĐCM; HT. Thích Chơn Minh Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTC Đại giới đàn Vĩnh Đạt cùng chư tôn đức thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức các BTS Phật giáo huyện/Thị/ Thành Phố; Ni Trưởng TN.Như Trung Phó Ban BTS, Trưởng Phân Ban ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức trong Ban tổ chức và 375 giới tử tham dự tham dự.

Đại Đức Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp báo cáo chi tiết những thành tựu Đại giới đàn Vĩnh Đạt, thời gian từ ngày 24 tới 27-4-2018. Hội đồng thập sư đã truyền giới cho 375 giới tử. Ban tổ chức đã khen thưởng cho các giới tử đạt được xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch.

Các giới tử một lần nữa phủ phục thành kính trước chư tôn giáo phẩm Ban tổ chức, đảnh lễ thay cho lời tri ân sâu sắc trước khi trở về trú xứ của mình, tri ân đến các Phật tử đã ủng hộ cho giới tử an tâm về vật phẩm khi tham dự thọ giới.

Sau phần tặng thưởng, Hòa thượng Thích Chơn Minh có lời đạo từ, chúc mừng toàn thể giới tử đã thành tựu ý nguyện cần cầu giới pháp, chính thức bước lên thêm một bậc thềm trên lộ trình tiến đến giác ngộ. Nhấn mạnh được giá trị của Giới luật và việc thọ nhận, hành trì Giới luật hướng đến sự thanh tịnh.

Sau buổi lễ, toàn thể giới tử và Phật tử gần xa đã được truyền trao Bồ-tát giới và tấn hương cúng dường Tam bảo. 


Tiểu Nghiêm