Post: :

Hoàng hậu Ma Gia mang thai Bồ tát đã gần đủ ngày tháng (bấy giờ hoàng hậu đã bốn mươi lăm tuổi), theo phong tục Ấn Độ, hoàng hậu phải trở về nhà sanh nở người con đầu lòng.Vua TịnhPhạn sai cung nữ chuẩn bị xe báu đưa hoàng hậu trở về.  Ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni,nhân đoàn xa giá đã mệt, hoàng hậu bảo đoàn xe dừnglại để thưởng ngoạn. Trong vườn, các loài hoa tươi thắmđang chen chúc nở, hoàng hậu dạo chơi khắp vườn và lầntới cội cây Vô ưu, ngước mắt nhìn lên, đưa cánh taymặt từ từ vin cành cây xưống. Khi đó, ánh sáng rực rỡ bốnbề, cõi đất rung động sáu cách, Bồ tát Đản sanh từ hôngbên phải của hoàng hậu. Bấy giờ trời Đế Thích đem hoasen rải trên lối đi của Bồ tát. Bồ tát chân đạp hoa sen nhẹđi bảy bước nhìn về sáu phương, đến bước thứ bảy, mộttay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói lờirằng: “Trên trời dưới đất chỉ có một mình Ta là tôn quý nhất”(Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn). Sau khi nói lời đó xong, Bồtát cười lớn. Lúc đó trên hư không, Long vương phun hailàn nước nóng và mát tắm cho Bồ tát. Bồ tát ở lại Lâm Tỳ Ni bảyngày rồi được đưa về cung thành Ca Tỳ La Vệ. Và sau khihạ sanh Bồ tát bảy ngày, hoàng hậu băng hà sanh lêncung trời Dạ Ma. Thích Nguyên Liên (Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)