Post: : Admin

Bài pháp chủ đề Quy luật nhân quả nghiệp báo do HT Thích Giác Hạnh chia sẻ, mời quý thính chúng lắng nghe
Quy luật nhân quả nghiệp báo - HT Thích Giác Hạnh

Những bài pháp của HT THích Giác Hạnh:

>>Cô Hồn ở chùa có hay không - HT. Thích Giác Hạnh
>>HT Thích Giác Hạnh: Cuộc đời này nên tin ai
>>Chuyện bà già cúng bánh ít - HT Thích Giác Hạnh