Post: : Admin

Đây là một khóa tu đặc biệt, khóa tu mùa hè dành cho các em dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước. Nơi quy tụ những em dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng, diễn ra tại chùa Đức Hạnh trong 5 ngày, từ 01-05/05/2016.
Giang Tử - Lan Anh thực hiện

Phóng sự khóa tu mùa hè 2016 - Phật giáo với tuổi trẻ dân tộcTin liên quan khóa tu "Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc" tỉnh Bình Phước

*Bình Phước: Khai mạc khóa tu mùa hè "Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc"

*Khóa tu mùa hè 2016 Chùa Đức Hạnh

*Múa chú Đại Bi dân tộc S'tiêng

*Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2