Post: : Admin

Như tin Phật học đời sống đã đưa, ngày 02-06-2016, Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' đã đến ngày thứ 2, khóa tu do Phân ban Phật tử dân tộc tình Bình Phước tổ chức tại chùa Đức Hạnh xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập.>>Bình Phước: Khai mạc khóa tu mùa hè "Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc"


Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Thầy trụ trì chùa Đức Hạnh, Thích Minh Hậu dạy các em học lịch sử Đức Phật Thích Ca

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Các chúng sinh hoạt vòng tròn.

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Một khóa tu đầm ấm chan hòa.

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Giờ nghe pháp do Đại đức Thích Thiện Xuân, giảng sư Trung ương chia sẻ cùng các em khóa sinh.

Thích Thiện Xuân

Đại đức Thích Thiện Xuân cho các em biết về "bát chánh đạo"

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Hội chúng im lặng lắng nghe thầy giảng.

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Sau giờ chỉ tịnh, các em vân tập chánh điện thực tập lễ Phật do Đại đức Thích Nguyên Tú hướng dẫn

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Thầy thực tập cho các em biết cách chắp tay.

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Nét đẹp của từng em nhỏ

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Buổi đầu học Phật

Khóa tu 'Phật giáo với tuổi trẻ dân tộc' ngày thứ 2

Lễ Phật.


Chương trình ngày Thứ Hai: ngày 02/06/2016(27/4/Bính thân):
Sáng: 05,00h  Thức chúng, vệ sinh cá nhân
05h30  Khóa lễ buổi sáng- tụng Kinh Phước Đức – ĐĐ Thích Chiếu Niệm phụ trách
06h30  Tập thể dục- ĐĐ Thích Chiếu Biên phụ trách
07h00  Điểm tâm sáng
08h00  Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai Mạc
09h00  Lễ khai mạc khóa tu (có chương trình riêng)
11h00  dùng cơm trưa
12h00  Nghỉ trưa
Chiều:  13h30 : Thức chúng, vệ sinh cá nhân
14h00:   Học Phật Pháp:
– Giảng Sư ĐĐ Thích Thiện Xuân,  Phó Văn Phòng Ban Hướng dẫn Phật Tử TW
15h30 :  sinh hoạt chúng -  tự trị  , chúng trưởng quán triệt Nội quy.
17h00 :  Tiểu thực  (ăn cơm chiều)
17h30: tắm giặt.
19h00:    Khóa lễ tụng kinh Báo đáp Thâm  n Cha Mẹ- ĐĐ Thích Chiếu Niệm phụ trách
20h00  Nghỉ giải lao
21h30 :  Tọa thiền 15 phút
22h00:  Khóa sinh chỉ tịnh , BTC họp cuối ngày


Nhật Chiếu - Phước Ngô