Post: : Admin

Video Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas ngày 04/7/2016.
Nhẫn nhục tinh tấn - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ


Xem thêm bài giảng thầy Thích Hạnh Tuệ

- Phật pháp cho đời sống - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

- Ba cửa giải thoát - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ