Post: : Admin

Video Pháp thoại "Ba cửa giải thoát" do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Đà ngày 19/6/2016 mời quý thính chúng nghe.
Ba cửa giải thoát - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ