Post: : Admin

Làm sao dung hòa đạo Thiên Chúa & Đạo Phật - Thầy Minh Niệm chia sẻ. Những vị thầy sáng lập ra đạo, như Đức Phật hay đạo Chúa không có giới hạn, có giới hạn hay không là do con người sau này, những người không có giỏi. Chúng ta là con người tự do hoàn toàn, tôn giáo là do con người chọn lựa.
Làm sao dung hòa đạo Thiên Chúa & Đạo Phật - Thầy Minh Niệm

Xem thêm:

>>Sự thật về tình dục - ĐĐ Thích Minh Niệm
>>Bớt tự ái sẽ bớt khổ đau - ĐĐ Thích Minh Niệm
>>Đời cho ta thế - ĐĐ Thích Minh Niệm