Post: : Admin

Bài pháp chủ đề: 'Đời cho ta thế' do ĐĐ Thích Minh Niệm chia sẻ tại Đêm nhạc thiền Trở Về Mái Nhà Xưa do Thiền Thân Hương Đất Thực Hiện ngày 22/01/2017. Mời qusy vị lắng nghe.
ĐĐ Thích Minh Niệm